alimentary [ˌæləˈmentəri] пищевой,пищеварительный

alimentary [ˌæləˈmentəri] пищевой,пищеварительный
Меню