aerotechnics [ˌeərəʊˈteknɪks] авиатехника

aerotechnics [ˌeərəʊˈteknɪks] авиатехника
Меню